#всеки ден

Вече двадесет години един въпрос ме мъчи:”Защо трябваше да пием толкова много вчера?”