#всяка година се изхвърляме

Актуално подсещане: колкото по-скъпо посрещнеш Нова година, толкова по-бедно ще изкараш януари.