Откакто

Откакто висшето образование стана платено, то спря да бъде висше.

Hello world!

Здравейте!

Започваме  🙂