Продължете към съдържанието

Блага

– Джон, България не е ли с валутен борд?
– От 97-ма насам, сър.
– Тогава защо бучат срещу еврото?
– Копейки, сър.