пи…

Отива един на доктор и казва:
– Д-д-д-д-о-о-о-о-о-о-ккккккк-торе, и-и-и-и-и-иммм-а-а-а-ам мммммм-н-о-о-о-о-о-го го-о-о-о-о-о-лям п-п-п-п-п-п-п-п-ро-о-о-о-о-блем!…
Докторът го пита:
– И какъв ти е проблема?
– На г-г-г-г-г-л-а-а-а-а-а-ва-та ми по-о-о-о-о-о-ни-и-и-и-и-кна е-е-е-е-е-дна чшшшшш-е-е-е-е-е-е-ре-ш-ш-ш-ш-ша. И вс-я-я-я-я-я-ка вечер ка-а-а-а-а-то си ля-я-я-я-я-га-а-а-а-ам нннннна не-е-е-е-я ка-а-а-а-а-цат е-е-е-е-е-дни ввввввр-а-а-а-а-а-бчшшшшш-е-е-е-та и-и-и-и-и ми пппппре-е-е-е-е-чат да ззззззасссссспя!
– Е, ти не махаш ли с ръце да ги изтониш?
– Ммммммма-а-а-а-а-а-хам – ммма-а-а-а-хам с лллля-я-я-я-вата и те-е-е-е-е-зи от ля-я-я-я-я-во о-о-о-о-о-о-о-тли-и-и-и-и-тат, ма-а-а-ахам и с Ддддд-я-я-я-я-сна-а-а-ата, и те-е-е-е-зи о-о-о-о-о-от дя-я-я-я-ссссно съ-ъ-ъ-ъ-ъ-що о-о-о-о-о-о-тли-и-итат. О-о-о-о-о-оба-а-а-а-аче ттттто-о-о-о-очно по сре-е-е-е-е-да-ата о-о-о-о-о-ста-а-ава е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ее-е-е-е-ее-е-дно ‘ноо НАХАЛНО и чшу-у-у-рули-и-и-иккккка, ггггга-а-а-ади-и-и-ината!
– И защо не тръснеш глава и не извикаш: „Пичка ти лелина!“ за да го изгониш?!
– Е-е-е-е-е-то ттту-у-у-у-к е ппппппро-о-о-о-бле-е-е-е-е-мът, дддддо-о-о-о-кто-о-о-о-ре! Ка-а-а-а-ато ви-и-икна „Пи-пи-пи…“ и-и-и-и дру-у-у-уги-и-и-те се-е-е връ-ъ-ъ-ъ-щат о-о-о-о-о-бра-а-а-а-тно!…

изпратил:puzolini

VN:F [1.9.22_1171]
Смешен: 10.0/10 (1 глас)
пи..., 10.0 out of 10 based on 1 rating