@Viarata

“Мамка му… Така и не се научих да разпознавам кои са женски…” – казал си принцът, след като целунал жабата и тя се превърнала в красив момък…

VN:F [1.9.22_1171]
Смешен: 0.0/10 (0 гласа)