Продължете към съдържанието

ИванкаИванова

Японец споделя впечатленията си от България:
– Уж изостанала държава, а хората – много умни. Влезеш в тоалетната – по стените решавали уравнения
– навсякъде Х, У и някаква тяхна величина…