Продължете към съдържанието

МиленаИванова (49419)

В резултат на кризата компанията „Дженеръл Моторс“ е разжалвана в „Лейтенант моторс“.?