Продължете към съдържанието

мър…

Когато котката мърка, тя имитира звука от бръмченето на хладилник с надеждата, че в нея също ще се появи храна.