Продължете към съдържанието

План Б

Рестаритане.
– Главен мозък не е открит. Да заредим ли от гръбначния?