Thefun.net

Генко убеди всички, че антителата се предават по полов път, и ваксинира половината село. Някои по два пъти.

Thefun.net

От женски форум: “Хиляди българки ежедневно са подложени на домашно безсилие от мъжете си!”

Thefun.net

– Какво ще правим уикенда?
– Ще борим комптърната зависимост с помощта на алкохолната…

Thefun.net

– Докторе, тя ще живее ли?
– Да.
– Докторе, ама наистина ли?
– Да.
– Сигурен ли сте, докторе?
– Да, и спрете да ми предлагате тези пари, няма начин да убия тъща ви.

Thefun.net
Thefun.net

Сегашното качество на кандидатите за избори, може да се сравни с това, като да отидеш в публичния дом да си търсиш жена.

Thefun.net

Липсата на татуировки е толкова секси.

Thefun.net

– Тате, що за празник е 14-ти февруари?
– Сине, това е такъв ден, в който се лъже повече, отколкото на първи април!

Thefun.net

По случай 14-ти февруари поръчах любимата ни маса. Мисля, че ще си изкараме отлично, сглобявайки я.

Thefun.net

Много млади хора са взели решение да спасят планетата от бъдещи поколения.