Навреме изпитите пари – най-добрата защита от инфлацията!