Продължете към съдържанието

веднага!

– Скъпа, кажи ми нещо, което да ми разтупти сърцето!
– Намерих ти скритата коледна премия в гаредероба!