Мила, какво да пусна, футбол или порно ?
– Скъпи, по добре пусни порно… Футбол горе-долу
знаеш как се играе.