Защо трябва да страда стомахът затова, че задникът расте?