приятел

Нужен ми е човек, споделящ моите аморални ценности.

край на проекта

– Разправят, че извънземните искали да закрият проекта Земя?
– Хм, то изглежда сякаш ние сами скоро ще го затворим.

все някъде ще провърви….

Не ти върви в работата – ще ти провърви в любовта. Не ти върви нито в работата, нито в любовта – ще ти провърви в алкохолизма.