не само театъра обича

– Казаха ми, че вчера си бил на театър с жената!?
– Обичам театъра, какво лошо?
– С моята жена!

традиция

– Кой винаги е работел отдалечено?
– Снайперистът.

@Блага

– Джон, България не е ли с валутен борд?
– От 97-ма насам, сър.
– Тогава защо бучат срещу еврото?
– Копейки, сър.

@PlamenPetrov

Ще замоля най-учтиво за секс и за готвене да не ми давате акъл!
А мат’рял…

@RosenPaunov

– Тате, довечера ще учим с Мимето до късно. Може и да не се прибера. Не се притеснявайте!
– Добре, сине. Добре! Ама нали не си забравил калъфка за учебника?